Hướng dẫn sửa lỗi restore iPhone 4s bị lỗi 3014 hoàn toàn

Lượt xem: 19809

Nguyên nhân lỗi 3014 khi restore iphone 4s, 5, 5s ... và cả iPad

Bạn sở hữu iphone 4s không, đã bao giờ bạn bị lỗi 3014 chưa? Phía hãng Apple đã đưa ra danh sách các lỗi iphone và lỗi 3014 khi là lỗi được định nghĩa là do không thể kết nối đến server Apple hay Cydia để xác nhận SHSH được nên phát sinh lỗi. Hoặc do file host trên máy của bạn bị chỉnh sửa sai dẫn đến iTunes không thể kết nối đến serve của Apple.

Bạn hãy thực hiện theo cách cách  sửa lỗi restore iPhone 4s bị lỗi 3014 sau nhé:

1. Sau khi thực hiện kết nối iphone của bạn với máy tính có kết nối mạng internet thì:

Update iTune phiên bản mới nhất bằng cách: WINDOWS : iTunes>Help>Check for Update - MAC : iTunes>Check for Updates

 

Bạn hãy kiểm tra về việc kết nối internet đã được cập nhật tự động hay chưa bằng cách vào đừờng dẫn sau:

 Start>Control Panel>Internet Options>Connections>LAN Settings>Chọn “Automatically detect settings”>OK>OK. - Windows Vista, Windows 7 : Start>Control Panel>Internet Options>Connections>LAN Settings>Chọn “Automatically detect settings”>OK>OK

 

Vào kiểm tra file host của bạn: window>system32>drivers>etc>host , mở file host bằng file notepad trên file có sẵn của Window. Mặc định của file host như sau:

 

Bạn xóa hết những dòng có nội dung: ip apple.com và save file host lại. Bạn bấm ra ngòai và xóa hết những file host.umbrela.

Sau đó thực hiện restore itunes firmware gốc.

 

2. Các trường hợp kết nối bị lỗi có thể có bảo mật của bên thứ ba lien quan đến việc kết nối với serve Apple của bạn. Kiểm tra các thông tin máy bạn đảm bảo chính xác về: thời gian, ngày giờ, mũi giờ hay không, Nếu máy tính hoặc router của bạn sử dụng thiết lập proxy, thử không sử dụng proxy internet, phần proxy internet trong phần internet setting.

 

3. Update phiên bản mới nhất hệ điều hành: Hệ điều hành của bạn tối thiểu phải là một trong các loại sau đây:Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7

 

4.  Nếu thực hiện theo cách này vẫn báo lỗi, bạn thử thực hiện bằng 1 máy tính khác và loại mạng khác có sóng khỏe. Có thể do kết nối internet của bạn bị chặn bởi địa chỉ TCP/IP

 

5. Khởi động lại máy tính: Có thể thực hiện các bước nêu trên máy bạn vẫn chưa hết lỗi, bạn thử khởi động lại máy tính để thiết lập hết các cài đặt và có thể lỗi 3014 của bạn hoàn toàn biển mất.


6. Sau thực hiện các thao tác trên mà vẫn bị lỗi, bạn thử kiểm tra lại các nội dung sau: Hệ điều hành đã cập nhật phiên bản mới nhất chưa, các cổng usb của bạn đã được cung cấp đầy đủ điện cho việc kết nối hay chưa, iTunes đã dùng phiên bản mới nhất chưa, ngắt các kết nối máy tính với máy in, camera,  máy scan, wifi., thay dây usb mới,  kết nối lại cổng usb khác với cổng ban đầu, Mở Task Manager>End Processes các chương trình iTunesHelper.exe, AppleMobileDeviceService.exe, iPodService.exe. và bạn khởi động lại máy tính, kết nối lại với iphone thông qua iTunes và tiến hành restore lại máy nhé sẽ hết lỗi 3014 khi restore iPhone 4s.

Gợi ý cho bạn