Hướng dẫn cài themes cho iphone bằng itools

  • Hướng dẫn cài themes cho iphone bằng iTools dễ nhất
    Cài theme cho iphone bằng itools thật đơn giản  Trong  iPhone thường có mặc định một số theme có sẵn trong máy. Tuy nhiên nếu chỉ dùng vài theme có sẵn đó thì bạn sẽ thấy nhàm chán. Nếu muốn có nhiều theme hơn để thay đổi để điện thoại của bạn trở nên đẹp mắt...