iphone 4s xách tay từ mỹ giá bao nhiêu

  • iPhone 4s bên mỹ giá bao nhiêu 2014 về Việt Nam giá thế nào
    Hiện tại iPhone 4s tại Mỹ giá bao nhiêu tiền - Tại Mỹ chỉ có 3 nhà mạng lớn At&t, verizon,sprint và hiện nay cả 3 nhà mạng này đều hầu như hết hàng iPhone 4s lock chỉ còn bán dòng world và thật tế hiện nay dòng iPhone 4s nhà mạng Mỹ lại tuồng về Việt nhiều hơn trước...