những gì thay đổi trong thiết kế Macbook Air 2015

  • Những gì thay đổi trong thiết kế Macbook Air 2015
    Tìm hiểu về thiết kế Macbook Air 2015 Từ trước đến nay, hãng Apple luôn giữ kiểu dáng cho những chiếc máy tính Macbook của mình. Tuy nhiên với hiết bị mới được Apple cho ra mắt trong thời gian gần đây đó là chiếc Macbook Air 2015, thiết bị này đã thu hút được sự quan tâm...